Fakta om hasardspel

Fenomenet hasardspel har en diger historik och har länge funnits för att roa människorna. I takt med att organiserade casinon och sedermera onlinecasinon lanserats har intresset inte direkt minskat. Vi ska här gå igenom några intressanta fakta kring hasardspel.

Historik

Man kan se spår från hasardspelens framväxt genom historien, människorna verkar alltid haft ett intresse av att underhålla sig med hjälp av slumpens effekt. På den här tiden trodde man dock inte på slumpen, istället såg man det som gudarnas högre vilja. Det blev på så sätt en väg att kommunicera med högre makter. Därför lät man exempelvis tärningskast avgöra saker som landområdestvister och domstolsbeslut. Både tärningar och spelkort har med största säkerhet använts i förhistoriska samhällen som Mesopotamien, Kina och under Antiken. Föregångare till de spel som är populära idag har kunnat spåras tillbaka till regioner världen över. Sedan har dessa spritts till andra länder och förfinats.

Kontroverser

När spelhus började lanserades först i Europa och sedan vidare till USA blev det ett naturligt forum för hasardspelen. Det blev snabbt en succé och spelindustrin blomstrade. Det visade sig bli mycket lukrativt att bedriva dessa verksamheter. Problemen började dock hopa sig, kontrollen var sämre på den här tiden och det ansågs driva människor i fördärvet. Hasardspelande blev förknippat med alkoholism, utblottning, spelberoende och allmänt svaga människor. Det ledde till ett utbrett förbud i princip världen över. Spelhusen fick stänga och istället började folk spela i skumma källarlokaler och liknande. Där fanns såklart ingen organisation och allmänt kaos rådde. Under depressionens USA sökte man dock desperata vägar att rädda ekonomin. Det ledde till att man ruckade på spelförbudet i delstaten Nevada, vilket i sin tur ledde fram till dagens framgångssaga Las Vegas. Spelindustrin blomstrade igen och förbud började hävas först i andra amerikanska stater och sedan andra länder. Den här gången fungerade det mycket bättre, mycket tack vare hårdare lagstiftning. Fortfarande råder totalförbud i vissa islamiska stater. I Sverige har man strikta riktlinjer, bland annat i form av ett spelmonopol.